tủi thân

Cỏ dỗi hờn

Em chỉ là ngọn cỏ Bé nhỏ và cô đơn Rất nhiều khi dỗi hờn Vì giọt sương không tới. Tháng ngày trong chờ đợi Vời vợi nỗi nhớ thương Nhưng biết đâu giọt sương…

19 Likes Comment