Người học trò đạp xích lô

Câu chuyện bình dị này không hư cấu với 90 phần trăm sự thật. Nhân vật chính của truyện giờ là một Bác sĩ giỏi, với trình độ chuyên khoa cao, và đang giữ vị trí…

11 Likes Comment