Viết tặng chị em mình: Tôi, đàn bà

Đàn bà ở độ tuổi tứ tuần (40), họ không còn quá coi trọng những phù phiếm bên ngoài. Họ hiểu tiền quan trọng nhưng điều đó cũng không làm nên hạnh phúc thật sự….

23 Likes Comment