Đại gia và Anh

Em không viết cho anh, em viết cho chính mình. Người yêu anh hơn tất cả mọi thứ, người luôn nhớ về anh dù đang trong vòng tay một người khác. Sau 6 tháng anh…

7 Likes Comment