Con rể ơi

Đọc bài thơ “Con rể ơi” dưới đây chúng ta mới thấy nỗi lòng của cha mẹ. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn rồi gả chồng cũng chưa phải là đã xong trách nhiệm….

6 Likes 1 Comment