Con sâm

Đố vui Tác giả: Phương Trịnh   Con gì mãi tận Cao Ly Ông mà muốn khỏe tức thì tìm ngay Con gì mạnh cả chân tay Cái đầu ba ngấn đêm ngày bà mong…

3 Likes Comment