Mặt mọc trên chim

Một con voi đi ngang qua thấy một con lạc đà đang nằm phơi nắng. Nhìn thấy con lạc đà con voi mới cười lớn và nói: – Hô hô, con gì thế kia, buồn…

31 Likes Comment