Giữ gìn bản thân để phòng tránh covid-19

Tôi là người con của Sơn La, xuống KCN tại Bắc Giang làm việc 3 năm nay. Là một người khỏe mạnh, ít ốm, có ốm thì cũng là qua qua cảm xoàng rồi khỏi….

10 Likes 1 Comment