Tản mạn về đại dịch covid-19

Đại dịch covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành, gây ra bao nhiêu cảnh tang tóc, đau thương. Một trận ôn dịch chắc hẳn đã giúp chúng ta có thời gian suy nghĩ nhiều hơn…

19 Likes Comment

Giữ gìn bản thân để phòng tránh covid-19

Tôi là người con của Sơn La, xuống KCN tại Bắc Giang làm việc 3 năm nay. Là một người khỏe mạnh, ít ốm, có ốm thì cũng là qua qua cảm xoàng rồi khỏi….

14 Likes 2 Comments