Một cụ già Quảng Nam xưa

Tình cờ đọc được một bài tùy bút cảm động, xin sao chép lại phục vụ quý bạn. Khoảng năm 1981-1982, đời sống giáo viên cực kỳ khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp…

8 Likes Comment