Cướp cũng đáng!

Cướp cũng đáng! Đêm khuya, hai tên trộm lẻn vào cửa hàng thời trang, ra tay vơ vét. Chợt một tên kêu lên: – Này, nhìn kìa! – Gì thế? – Tên kia giật mình,…

4 Likes Comment