Rất ít đàn ông chung thủy!

Đàn ông chung thủy ở đây được hiểu theo nghĩa không có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người con gái khác, ngoài vợ mình. Thú thật là tôi chưa bao giờ gặp người…

20 Likes Comment