Lời trăn trối cuối cùng ..!!

– Chị giáo ơi! Chị giáo ơi! Chị có nhà không hử? – Dạ! Cháu đây! Bà Na gọi cháu à? Có chuyện gì mà bà hốt hoảng thế? Ông lại đau à? – Không!…

6 Likes Comment