Hình phạt nhẹ nhàng nhất

Hình phạt nhẹ nhàng nhất Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm…

6 Likes Comment
đội tuyển

Tôi là một người cô đơn

Chả biết sao tôi lại vào trang web này nữa. Nhưng tôi muốn nói ra tất cả những gì tôi giữ trong lòng lâu nay. Dù không cần ai đọc. Truyện này cách đây 6…

16 Likes Comment