Vẫn biết không nên… nhưng lòng không thể…

Em đã đính hôn với người mà em đã quen 02 năm. Nhưng trong thời gian quen nhau chúng em đã có quá nhiều lần tranh cãi với nhau (người ta nói là bọn em…

13 Likes Comment