Tuổi 25

Độ tuổi chông chênh nhất, cần định vị bản thân nhất, mệt mỏi nhất cả về công việc lẫn tình cảm, gia đình – tuổi 25. Tôi biết trong cuộc đời mỗi người ai cũng…

5 Likes Comment

Viết tặng chị em mình: Tôi, đàn bà

Đàn bà ở độ tuổi tứ tuần (40), họ không còn quá coi trọng những phù phiếm bên ngoài. Họ hiểu tiền quan trọng nhưng điều đó cũng không làm nên hạnh phúc thật sự….

23 Likes Comment