Đối thoại Việt – Nga – Mỹ

Trum, Putin và chủ tịch nước cùng đi trực thăng tham quan Việt Nam. Trum nói: Bây giờ tao mà ném 100$ xuống chắc cả Hà Nội này rung chuyển. Putin thấy ngứa tai bèn…

15 Likes Comment