Thư gửi người đàn ông của tôi

Anh, mấy hôm nay em cũng không biết nói với anh như thế nào. Em nghĩ lại thấy cũng tủi lắm. Em thấy anh đối xử với bạn anh còn nhiệt tình hơn đối xử…

20 Likes 1 Comment

Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Hãy giúp tôi với!

Chúng tôi yêu nhau từ ngày tôi còn học phổ thông. Kể từ đó tới nay đã được 4 năm rồi. Trong thời gian đó anh đối xử rất tốt với tôi. Anh đã mở…

10 Likes Comment