Truyện tình đom đóm

Truyện tình Đom Đóm

Đêm đến, 2 con đom đóm gặp nhau. Một con có một vết bỏng trên đầu, bay vội vã. – Đi đâu mà vội thế ? – Tôi đi khám mắt. – Ơ, nhưng anh…

13 Likes Comment