Đồng tính là có tội???

8 năm… đời người có bao nhiêu cái 8 năm. Em đã dành cả thanh xuân cho tôi. Thời gian 8 năm có lẽ không thể nào làm phai dần tình cảm của chúng tôi,…

25 Likes Comment

Yêu người đồng tính!

Đúng… đã yêu… và không dám chấp nhận nó… Tình cảm đó… nó có đáng bị khinh bỉ, nó có đáng bị xa lánh hay không… có ai muốn vậy đâu… thế nhưng suy nghĩ…

11 Likes 1 Comment