Đứa con thông minh

Đứa con thông minh

Một nam thanh niên bị ngồi tù .Nhận đc thư của bà mẹ viết với nội dung – Con trai yêu quí của mẹ, từ ngày con đi mẹ thấy trống trải vô cùng, nhà…

10 Likes Comment