Đôi điều cảm nhận sau khi đi họp phụ huynh

Hôm nay, ngày 26/5 là ngày nghỉ chủ nhật, hầu hết các trường tổ chức họp phụ huynh để tổng kết năm học 2018-2019. Ở trên đây không biết các bạn có phải đi họp…

16 Likes Comment