Hối hận muộn màng

Tôi viết ra những dòng tâm sự này mong rằng sẽ giúp ít nhiều đối với những bạn gái có suy nghĩ chưa sâu sắc về tình yêu. Trước kia tôi có yêu một người…

12 Likes Comment