Số 0 tròn trĩnh

Chúng tôi mỗi đứa một phương vào chung một lớp thời đại học thân nhau lắm. Thời đó chúng đi học chưa có điều kiện như thời nay, mọi thứ thật đơn giản… Những hoạch…

13 Likes Comment

Nhớ!

Anh xã ngố à !!! 15 tháng trôi qua rồi anh nhỉ? Nhanh như một cái chớp mắt vậy. Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác hạnh phúc đó vẫn đâu đây. Cảm ơn…

26 Likes Comment