benh-nhan

Khám tất

Một gã nông dân từ vùng quê lên thị trấn để khám bệnh xem mình có bị bệnh tiểu đường không. Sau khi khám, bác sỹ yêu cầu hôm sau anh ta mang đến một…

7 Likes comments off