Khám tất
Một gã nông dân từ vùng quê lên thị trấn để khám bệnh xem mình có bị bệnh tiểu đường không. Sau khi khám, bác sỹ yêu cầu hôm sau anh ta mang đến một ít nước tiểu để kiểm tra. Sáng hôm sau, anh ta mang đến cả một… can nhựa đầy nước tiểu.…