Truyện cười ngắn hay, thánh google dịch

Google dịch cũng phải bó tay

Thánh Google dịch cũng phải cười với những thần đồng viết ra những câu này :)) English sành điệu No star where: không sao đâu. Like is afternoon: thích thì chiều. No four go: vô…

23 Likes Comment