truyện cười cuộc sống

Truyện cười cuộc sống

Không chịu rửa bát Bác sĩ hỏi y tá: – Này cô, hôm nay chúng ta có những ca nào? – Thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ: một người bị tai nạn ôtô,…

10 Likes Comment