Thư gửi người đàn ông của tôi

Anh, mấy hôm nay em cũng không biết nói với anh như thế nào. Em nghĩ lại thấy cũng tủi lắm. Em thấy anh đối xử với bạn anh còn nhiệt tình hơn đối xử…

20 Likes 1 Comment