truyen-cuoi

Kiểm tra bài cũ

Hôm nay có tiết học của cô giáo chủ nhiệm được dự giờ trong trường, cô giáo vừa lo vừa sợ khi gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, hồi lâu mà không…

9 Likes comments off