Kiểm tra bài cũ
Hôm nay có tiết học của cô giáo chủ nhiệm được dự giờ trong trường, cô giáo vừa lo vừa sợ khi gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, hồi lâu mà không có học sinh nào trả lời được các câu hỏi của cô giáo. Mãi đến cuối giờ, cô giáo tức…