Chồng làm ca đêm

Một cô gái có chồng đi làm ca đêm. Tối đến cô ngủ một mình nên rất nhát và sợ ma. – Một đêm cô đang ngủ thì có tiếng gõ cửa gấp rút cô…

14 Likes Comment