Khoán việc

Ở một vùng quê có một anh chàng nổi tiếng là lười nhác, chẳng tham gia gì từ việc gia đình, hay việc xã hội. Biết chuyện, Ngọc Hoàng tức giận sai Thiên Lôi xuống…

6 Likes comments off