Câu chuyện đời số 7: Láng giềng

Hai ông và hai gia đình vốn rất hòa thuận, vui vẻ, ở cạnh nhau. Thời ông Thản xây căn nhà cấp 4, nhà Thủ đã có trước rồi vì thế để dễ làm ông…

9 Likes Comment