Ngày 14 tháng 2 là ngày gì

Hôm nay ngày gì ai biết không? Ra phố thấy họ mua hoa hồng Họ là bạn trai, là người chồng Của cô gái hay mẹ nạ dòng Họ cầm trên tay giấc mơ hồng…

10 Likes Comment