Bắt lựa chọn khó?!

Một bà lão 72 tuổi, đột nhiên bắt đầu học bơi thay vì hàng ngày là đi bộ. Mọi người đều tò mò và hỏi bà ấy. – Tại sao bác lại thay đổi sở…

5 Likes Comment