Nhân viên bán hàng xuất sắc

Một nhân viên bán hàng vừa nhận việc đã bán được những 100 ngàn đôla. Chủ cửa hàng rất ngạc nhiên nên gọi anh này lên hỏi: – Chỉ với một vị khách, làm thế…

16 Likes Comment