truyen-cuoi-vova

Vova: lý do nghỉ học

Cô giáo hỏi Vova: – Tại sao hôm qua em không đi học? Vova giải thích: – Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em có mỗi cái đó. Cô…

6 Likes comments off