Tôi đã muốn li dị để giải thoát cho tôi

Năm nay tôi 22t, tôi đã lập gia đình cách đây 1 năm, tôi sinh con được 1 tháng 5 ngày. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi và ở cùng làng với tôi, chúng tôi…

10 Likes Comment