Cờ bạc rồi mất hết tư cách và cuộc sống

Gửi BBT và các bạn đọc. Tôi xin mạn phép tâm sự đôi điều về cuộc đời của tôi và rất mong tất cả mọi người đóng góp cho tôi ý kiến, lời khuyên hay…

65 Likes 104 Comments