Làm sao để được thương ??

Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Vì thế tôi biết sự vất vả khi người nông dân làm việc chân lấm tay bùn. Gia đình…

22 Likes 1 Comment