Thư gửi mẹ: “Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai”

Sau đây là lá thư gửi mẹ của cô bé 13 tuổi. Cha mất sớm, mẹ bỏ em đi lấy chồng. Em sống với bà nội từ khi em chưa vào lớp 1. Kính gửi…

12 Likes Comment