Nỗi lòng mẹ đơn thân

Có nỗi buồn chẳng biết ngỏ cùng ai Chỉ ôm ấp năm canh dài hoang vắng Cắn chặt môi nghe tiếng lòng cay đắng Tủi phận buồn mang nặng nỗi niềm riêng.   Tuổi thanh…

9 Likes Comment

Tâm sự buồn

Đã rất nhiều lần tôi muốn tâm sự cùng nhóm nhưng viết rồi lại xoá. Hôm nay thật sự là ngày tôi rất buồn. Tôi 25 tuổi cũng khá xinh, giỏi, kiếm tiền giỏi, là…

11 Likes Comment

Ngày buồn của bà mẹ đơn thân

Vì nể nang con bạn ứt mà phải đi coi mặt cho nó khỏi bị phô và đáp lại sự nhiệt tình quá mức của bạn, chứ kì thực ra, vào lúc này tau có…

26 Likes Comment