Chúng con xin được gọi mẹ ơi….

Tôi lấy chồng năm 18 tuổi, đã kịp khôn đâu, vì ở chung nên hay lục đục với mẹ chồng. Trong một lần hai vợ chồng đi cuốc đất trồng khoai. Tôi bàn chồng xin…

12 Likes Comment