Nỗi buồn người mới cưới

Thật sự tôi không biết mình phải làm sao. Chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm thì cưới. Khi đang yêu bố tôi đã nhìn ra anh là người chi ly, nhưng tôi nghĩ…

14 Likes Comment