Mưa bóng mây

Có lần mưa nắng gặp nhau Chang chang nắng đổ, nhưng sao ướt hè Trên cành cũng lặng tiếng ve Thì ra mưa đến, nắng nghe chỉ cười. Nắng nhường mưa mấy hạt rơi Cho…

30 Likes Comment