Mùa đông không có em !

Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất, sâu sắc nhất. Với anh đó là tài sản quý giá nhất anh từng có. Thu đến, cây đâu thể níu kéo chiếc lá vàng bay theo gió heo may…

7 Likes Comment