Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly

Tháng 5 chuẩn bị qua đi, tháng của mùa phượng, mùa thi và tháng của những chia ly trong nuối tiếc. Chúng ta đã, đang và sẽ đi qua tháng 5 yêu dấu một thời….

39 Likes Comment