Tản mạn mùa thu Hà Nội thời covid

Hà Nội đã vào thu, khi những cơn gió heo may mơn man cây cỏ, chút nắng vàng rải rác khắp phố phường, hoa sữa nồng nàn, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ,…….

9 Likes Comment