Chứng bệnh sợ đi làm

Có ai đã từng sợ đi làm không? Tôi đang sợ đi làm. Tôi sợ vì thấy bản thân kém cỏi, không có năng lực, nhưng lại sợ bị la mắng, sợ bị lột trần…

9 Likes 2 Comments