Ngày nắng

Viết cho những ngày Hà Nội nắng nóng kinh hoàng. Thật không thể tưởng tượng nổi khi phải đi ra đường vào buổi ban trưa và những đêm ngủ không có điều hòa nhiệt độ……

8 Likes Comment