Nghề phò thời dịch covid

Nghề phò hay còn gọi là nghề “cave” chúng tôi có lẽ là ngành bị thiệt hại nặng nề nhất vì dịch bệnh. Ví như giáo viên, dạy online tại nhà, vẫn có lương, vẫn…

13 Likes Comment