Mừng ngày của Mẹ

Ngày của mẹ hôm nay Có đôi điều tỏ bày Muốn chúc những lời hay Đến những người làm mẹ Đã già hay còn trẻ Luôn mạnh khoẻ vui tươi Hạnh phúc trên môi cười…

20 Likes Comment

Lời nói dối của mẹ

Hồi sinh viên năm 3, ham game quá, tôi bị nợ mấy môn, thi mãi không qua, đành phải đi thầy. Nhưng đi thầy thì cần khá nhiều tiền, vậy là tôi gọi về quê…

22 Likes Comment